Mezuniyet Başvurusu

Diplomanızı alabilmeniz için mezuniyet başvurunuzun tamamlanmış ve onaylanmış imzalı halinin Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.

Mezuniyet Başvurusu ÖBİKAS (registration.bogazici.edu.tr -> Student Information-> Application for Graduation) sistemi üzerinden yapılır.
Mezuniyet başvuru formu, kişisel bilgiler güncellendikten sonra elektronik ortamda sistem üzerinden gönderilir. Gönderilen form üzerinde değişiklik yapılamaz.

Başvuru talebi sistem üzerinden ilgili birimlere (Library, Budget and Performance Directorate, Dormitory, *Student Affairs Office) onay için gönderilir. Mezuniyet başvurusunun onaylanması için Üniversiteye olan tüm borçların ödenmiş, kütüphaneden ödünç alınmış olan tüm kitapların iade edilmiş olması gerekmektedir.

 *Student Affairs Office onayı almak için BUCard iadesi yapmanız gerekmektedir. Kart iadesi için gelemeyecek olanlar kartlarının dört parçaya kesilmiş fotoğrafını ogrencibukarti@bogazici.edu.tr adresine göndererek onay verilmesini isteyebilirler.

Sisteme tekrar giriş yapılarak, onayların tamamlandığı kontrol edilir, tüm onaylar tamamlandıktan sonra formu Bölüm Başkanı/Anabilim Dalı Başkanına gönderip çıktısını imzalayıp tarayarak e-posta ile geri göndermesi talep edilir, kendileri de aynı yolla çıktısını imzalayıp tarayıp Kayıt İşleri Şube Müdürlüğündeki Fakülte/Yüksekokul/Enstitü sorumlusunun e-posta adresine gönderebilirler.

BUCard’da 10,00 TL ve üstü bakiyesi olan ve iade talep eden öğrenciler BUCard-Öğrenci İade Formunu doldurarak imzalayıp Bütçe ve Performans Program Birimi Şube Müdürlüğüne  elden teslim ederler veya ıslak imzalı İade  formunu  posta ile gönderebilirler.(Boğaziçi Üniversitesi ,Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Program Birimi Şube Müdürlüğü Bebek-Beşiktaş/ İSTANBUL)

BUCard bakiyesi 10,00 TL’nin altında olan ya da daha fazla olduğu halde iade talebi olmayan öğrencilerin  Bütçe ve Performans Program Birimi Şube Müdürlüğüne gitmelerine  gerek yoktur.